portfolio > people

raku and tin cans "Tomato guy" Lisa schumaier art

tomato guy
tomato guy
raku and tin cans
26" tall
2006